Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS xã Xuân Giao

Thôn Hùng Xuân II-Xuân Giao-Bảo Thắng-Lào Cai
lci-baothang-thcsxaxuangiao@edu.viettel.vn